logo
 

Plannen/doelen voor de jaren 2018/2019

 • Ontwikkelen en organiseren van verschillende scholingen voor collega-dietisten en andere behandelaren eetstoornissen
 • Ontwikkelen en organiseren van workshops op aanvraag
 • Up to date houden van de website
 • Up to date houden van de sociale kaart
 • Ontwikkelingen beleid ten aanzien van structuur en organisatie netwerk VIE
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houden
 • schrijven van een artikel voor NTvD 
 • continueren intervisie leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties
 • Ontwikkelen voorlichtingsmaterialen
 • Ontwikkelen digitaal netwerk
 • volgen van scholingen / workshops

Gerealiseerde activiteiten in de jaren 2016-2017

 • Ontwikkelen en organiseren van verschillende scholingen voor collega-diëtisten en andere behandelaren eetstoornissen
 • Ontwikkelen en organiseren van workshops op aanvraag
 • Up to date houden van de website
 • Up to date houden van de sociale kaart
 • Ontwikkeling beleid ten aanzien van structuur en orgnisatie netwerk VIE
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houden
 • Schrijven van een artikel voor NTvD en/of Voeding Nu
 • Continueren intervisie leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties
 • Ontwikkeling voorlichtingsmaterialen

Gerealiseerde activiteiten in de jaren 2013- 2015

 • Herschijven Elsevierprotocol (Eetstoornissen)
 • Up to date houden van de website
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to date te houdenOrganiseren scholing voor collega-diëtisten en andere behandelaren
 • Ontwikkeling workshops op aanvraag
 • Schrijven van een artikel voor NTvD en/of Voeding Nu
 • Continueren intervisie leden VIE
 • Contacten onderhouden en samenwerkenmet diverse organisaties zoals NVD, DCN , NAE, Ixta Noa, Human Concern, Leontienhuis
 • Ontwikkeling voorlichtingsmaterialen
 • Ontwikkeling beleid ten aanzien van structuur en organisatie netwerk VIE
 • Leggen van contacten met NASO ( Nederlandse Associatie voor de studie van Obesitas)
 • Uitbreiding interactief (electronisch) netwerk 

 

 

 

 

 

Plannen/doelen voor de jaren 2013-2014

 • Herschrijven Elsevierprotocol  (Eetstoornissen);
 • Up to date houden van de website;
 • Begeleiden van een stagiaire die literatuur onderzoek gaat doen   naar een eetstoornisgerelateerd onderwerp;
 • Bezoeken congressen en lezen literatuur om eigen kennis up to   date te houden;
 • Organiseren scholing voor collega-diëtisten en andere   behandelaren eetstoornissen;
 • Ontwikkeling workshops op aanvraag;
 • Schrijven van een artikel voor NTvD en/of Voeding Nu;
 • Continueren Intervisie leden VIE;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met diverse organisaties   zoals NVD, DCN en NAE, Ixta NOA, Human Concern;
 • Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal;
 • Ontwikkeling beleid ten aanzien van structuur en organisatie   netwerk VIE;
 • Leggen van contacten met de NASO (Nederlandse Associatie voor de   studie van Obesitas;
 • Uitbreiding interactief (elektronisch) netwerk.

Gerealiseerde activiteiten in de jaren 2011-2012

 • Opzet van post HBO Eetstoornissen in samenwerking met Psydi   scholing;
 • Opleidingstaken/ verzorgen van presentaties/ dagvoorzitterschap   en deelname bij post HBO Eetstoornissen;
 • Deelname programma-commissie cursus Eet- en psychiatrische   voeding in samenwerking met de DPN en Pit Actief;
 • Ontwikkeling en lancering website VIE;
 • Workshop/ deelname Landelijk Congres Eetstoornissen NAE;
 • In samenwerking met Rintveld ontwikkeling en uitvoer Masterclass   Refeeding;
 • Deelname vergaderingen NAE;
 • Onderhoud en uitbreiding contacten DCN, NVD, NAE; Human Concern   en Ixta NOA; 
 • Herzien van spel voor patiënten met een eetstoornis;
 • Ontwikkeling en uitvoer workshop Mindfullness Ixta NOA;
 • Registratie bij de NVD als netwerk met specifieke deskundigheid;  
 • Opstelling jaarbericht;
 • Verder ontwikkeling Interactief elektronisch netwerk;
 • Intervisie met leden van de VIE.